Časy Nového Lesa, Výprava Hrdinů Bluuren.
Černé Měsíce a Nový Věk Temných!!

Times of the New Forest, Bluuren Heroes Quest.
Black Moons and the New Age of the Darkones!!

. .
I. Díl: ZROZENÍ VĚDMY / I. Story: BIRTH OF THE FORTUNE TELLER
II. Díl: KOUZLA A ŠÍPY / II. Story: SPELLS AND ARROWS
III. Díl: ČERNOTEMNÉ LESY / III. Story: BLACKDARK FORESTS
IV. Díl: PLAZÁK PESTEZ / IV. Story: REPTILEN PESTEZ
V. Díl: MOŘE A OCEÁNY / V. Story: SEAS AND OCEANS
VI. Díl: POHÁDKOVÁ DRACARIE / VI. Story: FAIRY TALE DRACARIA

VII. Díl: ŠAŠEK A FIALOVÁ KARTA / VII. Story: JESTER AND THE PURPLE CARD

// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie // *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, ®© Vyhrazena a Chráněna //
// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy // *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, ®© Reserved & Protected //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!