I. KNIHA
VĚŠTÍCÍ ORB

Zde v První Knize Ryborandie, kouzelných modrých jednorohých štik a jiných starých bytostí a stromů, starších jak těch co známe z Ancary, vede Elixírová Pouť.

Náš první hrdina Ryboranďan Daniel, za tiché noci, vydává se na okraj svých známých lesů, kousek od vesnice, k nedalekému útesu a moři. A zde v malém klášteře, osázeném temněfialovým mozaikovitým uměním oken příběhů této doby, nalézá Mluvící Magický Fialový Orb.

Zvláštní cesta i náhoda ho sem vede tuto noc,... a právě tady, začíná Příběh celé Ryborandie, o Černých Očarování a Bílých Duchů, jež chtějí přečarovat celý les a všechny ostatní lesy zpátky do nočních krajin drahokamů ... 

I. BOOK
DIVINING ORB

Here in the First Book of Ryborandia, of magical blue onehorned pikes and other ancient beings and trees, older than those we know from Ancary, The Elixir Pilgrimage leads.

Our first hero, Daniel the Ryborandian, on a quiet night, goes to the edge of his familiar woods, a short distance from the village, to the nearby cliff and the sea. And here in a small monastery, planted with dark purple mosaic art window of the stories of this time, he finds the Talking Magical Violet Orb.

A strange journey and coincidence leads him here this night,... and right here, the Story of the whole Ryborandia begins, about The Black Enchantments and The White Ghosts, who want to enchant the whole forest and all other forests back to the nocturnal landscapes of gems...

CZ ukázka

ENG trailer 

// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie // *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, ®© Vyhrazena a Chráněna //
// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy // *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, ®© Reserved & Protected //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!