KONTAKT a INFORMACE

JSEM ZAKLADATELEM, AUTOREM i VÝVOJÁŘEM ANCARY, RYBORANDIE i VÍNOVÉ DOBY.
Pro jakékoli informace mě neváhejte kontaktovat. ...Jelikož ANCARY bude do budoucna i HROU, FILMEM nebo SERIÁLEM, mimo KNIHY. Tak je spolupráce Grafiků, Překladatelů, Sponzorů, Partnerů i Všech Ostatních VELMI VÍTÁNA.

• Projekt Knih je již spuštěn.
• Projekt MMORPG VR FANTAZI HRY se očekává až v budoucnu, pokud se nenajde sponzor co opravdu Fantazii a RPG taky miluje a chtěl by to přenést dál až do VR FANTAZIE, ve Vysoké Kvalitě.
• Projekt Filmů nebo Seriálů se očekává během toho všeho. Spolupracovat chci také s těmi kteří Fantazii opravdu milují. ♥

CONTACT and INFORMATION

I AM THE FOUNDER, AUTHOR AND DEVELOPER OF ANCARY, RYBORANDIA and WINE AGE.
Feel free to contact me for any information. ...Since ANCARY will be a GAME, MOVIE or SERIAL in the future, apart from BOOKS. So the cooperation of Graphic Designers, Translators, Sponsors, Partners and Everyone else is VERY WELCOME.

• The Books project is already launched.
• The MMORPG VR FANTASY GAME project is expected in the future, unless a sponsor is found who really loves Fantasy and RPG and would like to transfer it to VR FANTASY, in High Quality.
• A Movie or Serial project is expected during all this. I also want to work with those who really love Fantasy. ♥

Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie / *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, Vyhrazena a Chráněna //
Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy / *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, Reserved & Protected  //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!