KONTAKT a INFORMACE

Jsem zakladatelem, autorem a spisovatelem celého tohoto Světa Fantazie. Pro jakékoli informace nebo spolupráci mě neváhejte kontaktovat. V blízké budoucnosti nechám knihy přeložit do angličtiny a když se bude dařit, tak i do jiných jazyků, a spustím tak zahraniční prodej. Prvním krokem můžou být e-knihy a když bude tato knižní kolekce velmi žádaná a úspěšná, tak přijdou i tištěné knihy. Ve spolupráci s nakladateli a vydavateli v zahraničí.

Stále hledám kvalitní nakladatelství, nebo mecenáše či sponzora, který mi s vydáním a začátkem v uvedení na trh pomůže. Prvním krokem je vydat 1. Díl a další rok, nebo za půl roku, 2. Díl. Pokud si nebudete přát vydávat rychleji.

Spolupráci se zahraničním nakladatelstvím se nebráním a vřele ho vítám. Zahraniční trh je mým cílem, fantazii tohoto druhu čtenáři totiž milují. Píši a ilustruji ji tak, aby zaujala všechny na světě.

CONTACT and INFORMATION

I am the founder, author and writer of this whole Fantasy World. Do not hesitate to contact me for any information or cooperation. In the near future, I will have the books translated into English and, if it goes well, into other languages, and thus start foreign sales. The first step can be e-books, and if this book collection is very popular and successful, then printed books will follow. In cooperation with publishers and publishers abroad.

I am still looking for a quality publishing house, or a patron or sponsor who will help me with the publication and the beginning of the market launch. The first step is to publish Part 1 and the next year, or in half a year, Part 2. Unless you wish to publish faster.

I am not opposed to cooperation with a foreign publishing house and I warmly welcome it. The foreign market is my target, because readers love this kind of fantasy. I write and illustrate it in such a way that it will interest everyone in the world.


Daniel Artuš Lorenc Fux

E-mail: danielfux111@gmail.com

+ FACEBOOK KNIHA / BOOK

+ FACEBOOK AUTOR

+ ANCARY project
+ RYBORANDIA project
+ VÍNOVÁ DOBA / WINE AGE project

// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie // *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, ®© Vyhrazena a Chráněna //
// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy // *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, ®© Reserved & Protected //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!