D.A.L.F.
Spisovatel Dračí Fantazie / 
Writer of Dragon Fantasy

Již Brzy / Coming Soon
I. ZROZENÍ VĚDMY / I. BIRTH OF THE FORTUNE TELLER (392str.)
II. KOUZLA A ŠÍPY / II. SPELLS AND ARROWS (389str.)

Napsané / Written
III. ČERNOTEMNÉ LESY / III. BLACKDARK FORESTS (400str.)
IV. PLAZÁK PESTEZ / IV. REPTILEN PESTEZ (319str.)
V. MOŘE A OCEÁNY / V. SEAS AND OCEANS (363str.)
VI. POHÁDKOVÁ DRACARIE / VI. FAIRY TALE DRACARIA (420str.)

Chystá se / On the way
VII. ŠAŠEK A FIALOVÁ KARTA / VII. JESTER AND THE PURPLE CARD (???)

Již brzy k vydání / Coming soon
I. VĚŠTÍCÍ ORB / I. DIVINING ORB (500str.)
II. ČERVENÁ RYBORANDIE / II. RED RYBORANDIA (598str.)
III. ZLATOKOPKA A NEROSTY / III. GOLD DIGGER AND MINERALS (513str.)

Chystá se / On the way
IV. SVĚTLONOŠOVÉ / IV. LIGHTBEARERS (???)

Píše se / Is being written
I. VÍNOVÁ KARKULKA / I. THE WINE RED RIDING HOOD (500str.)
..Pokračování se připravuje / ..A continuation is being prepared

Píše se / Is being written
I. FIALOVÝ ŽOLÍK / I. THE PURPLE JOKER (501str.)
..Pokračování se připravuje / ..A continuation is being prepared

ANCARY a RYBORANDIE
-Magický a Elixíroví Hrdinové-


OBĚ VELKÉ POUTĚ JSOU NÁDHERNÝ ŽIVOT HRDINŮ FANTAZIE. I když nevypadají že mají něco společné, tak vás jistě uvnitř překvapí. ...Hrdinové se do sebe i zamilují a... ...a také ...no ..a ještě mnohem víc. ...Proč prozrazovat více na začátku... "Hh.." ...mimo epické turnaje, magické duely, a další zážitky tohoto života a přírody, zde určitě narazíte i na další věci, a další! Také je zde i mnoho magických a elixírových obchodů, lesních vesniček a měst. Ale také Velkých království, Opravdu Obrovských. ...Oba časy mají zkrátka mnoho co nabídnout, a ještě víc. A to myslím opravdu co nabídnout! Jako bych i věděl po čem vaše srdce touží. Ale více vám neprozradím, když se u toho určitě někteří i ještě mnoho nabrečíte i nasmějete. "Ach!" ..Není vůbec lehké zavřít něco takového. Mějte se moc pěkně u Hrdinů v Každé Knize a Užijte Si Je!! Stejně jako spisovatel, když jsem s tím pro vás začínal A Dále pokračuji. "Hurá!" Možná to nebude ani až tak smutný příběh, když v něm pocítíte i Skutečnou Lásku, ale také i, Och! ... ...

Prý existuje i Starší Čas, ale o tom se ještě ani neví.
...Možná tak Temný Očarovaný Meč by něco mohl prozradit, kdo ví ?...

ANCARY & RYBORANDIA
-Magic and Elixir Heroes-


BOTH GREAT PILGRIMAGES ARE THE WONDERFUL LIVES OF FANTASY HEROES. Even if they don't look like they have anything in common, they will certainly surprise you inside. ...The heroes also fall in love with each other and... ...and also ...well ..and much more. ...Why reveal more at the beginning... "Hh.." ...besides epic tournaments, magical duels, and other experiences of this life and nature, here you will definitely come across other things, and more! There are also many magic and potion shops, forest villages and cities. But also of Great Kingdoms, Truly Huge. ...In short, both times have a lot to offer, and even more. And really something to offer! As if I even know what your heart desires. But I won't tell you more, because I'm sure some and many more will cry and laugh. "Ach!" ..It is not at all easy to close something like this. Have a great time with Heroes in Every Book and Enjoy!! Just like a writer when I started this for you AND I keep going. "Hurrah!" Maybe it won't be such a sad story if you also feel True Love in it, but also, Oh! ... ...

It is said that there is also an Ancient Time, but it is not even known about it yet.
...Maybe the Dark Enchanted Sword could reveal something, who knows ?...

VŠECH 11 KNIH a něco málo o nich

ALL 11 BOOKS and a little about them

Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie / *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, Vyhrazena a Chráněna //
Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy / *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, Reserved & Protected  //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!