I. KNIHA
FIALOVÝ ŽOLÍK !

První Díl Světa Za Zrcadlem!

Stejně jako Vínová Karkulka, i sem! Putoval jeden z Hrdinů své doby až z Ancary. ...Fialový Žolík! Jak si říká! ...Sám neví co má dělat a kde to vůbec je. Všude kolem jsou jen Černé Packy, spousta Červeného mimořádného Vína a on už vlastně ani neví co hledá a proč tu je. Stejně jako Karkulka, musí pít pořád víno, aby si získal energii a tělo jaké mají tady všichni ostatní. Bez krve obohacené červeným magickým vínem, se zde prostě nedá vytvořit ani jediné kouzlo, které kdy ovládal. Jsou buď strašně slabá nebo příliš stará. I Jeho, Vyslala Matka Smrti. A to právě na pomoc Vínové Karkulce, jak ji všichni známe tady tímto jménem.

Jenže on se nějak dostal přímo do Zrcadlového Světa Vínové Doby, který je prakticky naprosto stejný. Jediný rozdíl který tu je, je prý že zde vládnou Čtyři Žolíci, a zase Tam, Černí Temní Warlockové Noci.

...Jak se píše runy na Zrcadle Světa hluboko zde v lese...

I. BOOK
THE PURPLE JOKER !

The First Part Of The World Behind The Mirror!

Just like The Wine Red Riding Hood, here too! One of the Heroes of his time wandered all the way from Ancary. ...Purple Joker! As he says! ...He doesn't know what to do and where he is. There are only The Black Paws all around, lots of Red Extraordinary Wine, and he doesn't even know what he's looking for and why he's here. Like The Wine Red Riding Hood, he has to drink wine all the time to get the energy and body that everyone else here has. Without blood infused with red magic wine, there was simply no way to create a single spell he had ever mastered. His spells are either terribly weak or too old. His Too, Sent by The Mother of Death. And that's precisely so that he can help The Wine Red Riding Hood, as we all know her here by that name.

But somehow he got directly into the Mirror World of the Wine Age, which is practically exactly the same. The only difference here is that the Four Jokers rule here, and there again the Black Dark Warlocks of the Night.

...As written in the runes on the Mirror Of The World deep here in the forest...

CZ ukázka

ENG trailer

// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie // *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, ®© Vyhrazena a Chráněna //
// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy // *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, ®© Reserved & Protected //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!