I. KNIHA
ZROZENÍ VĚDMY

Zde na začátku se probouzíme s první hrdinkou, budoucí vědmou Raybeam, někde hluboko v černém lese, pod tím největším svitem luny, jaký jsme mohli spatřit. Všude kolem je nebezpečná noc a temná magie, tady na opuštěné louce, jak už to v tomto světě obyčejně bývá. A tiché zvuky noční přírody dodávají tomuto kouzlu na velikém strachu a obávanosti! Sem tam se ozve zavytí nějakého temného tvora, strašnějšího než černý vlk, až z hlubin nočních můr dětí kouzelníků z Kyrandie. Strach tak veliký a pohlcující zdejší luční krajinu, ale i hrdinku samotnou! Až se chce snad i zhmotnit!!

Raybeam se celá z toho třese, husí kůže a mráz jí běhá po těle. Sedí tu v trávě jen v roztrhaném šedém kabátku, a o minulosti si nic nepamatuje. Kouzelná melodie vanoucí jí přes uši až do nitra duše jí pokouší, ať jde blíže k tomu černému lesu. A Támhle! Tam!! Se on už objevuje!! Ani maličká bílá víla nestíhá uletět před tímto odporným Černým Temným Zjevem!!!

"WuAAAAAA!!!!" Tuhnou jim kosti a dech života se vytrácí! Když On! Se blíží a k nim potácí!! Kouká okem tváří jim v tvář! A naše hrdinka i s malou vílou padají k zemi!

...
Mýtická Legenda o Ancary je ale i propojená nějak s poutí hrdinů v příběhu a sáze o Ryborandii, a nejen s nimi. Vše co se zde v Ancary odehrává, zasahuje i do jiných časů a historie, daleko za hranice Věčné Noci, která je tím nejstrašnějším jevem a kouzlem, jaké kdy bylo spatřeno! Příběh Černých Měsíců je totiž tak velký a starý, že si ho nikdo už nepamatuje. Kdo ví, skončí tu vůbec šťastně?? Nebo opravdu budou zdejší Hrdinové Ancary potřebovat pomoc i od ostatních, z tohoto prastarého světa?

I. BOOK
BIRTH OF THE FORTUNE TELLER

Here at the beginning we wake up with the first heroine, the future fortune teller Raybeam, somewhere deep in the black forest, under the greatest moonlight you could ever see. There is a dangerous night all around, dark enchantments in the landscapes, as is usually the case in this world. And the quiet sounds of night nature add to this spell of great fear and awe! Here and there the howl of some dark creature in the distance, more terrible than a wolf! From the depths of monster abomination and the nightmares of the children of Kyrandia! Fear so great and absorbing the surrounding meadow landscape and the heroine herself that she wants to materialize!!

Raybeam is shaking all over, goosebumps and cold caress her body, where she is almost completely naked, only in a torn gray coat, and she remembers nothing of the past. A magical melody wafting through her ears's to the depths of her soul bids her come closer to him! To that forest! And over there! PUSH! Is he already appearing!!! Not even a tiny white fairy can fly away from this hideous Black Dark One Creature!!!

"WuAAAAAA!!!!" Their bones stiffen and the breath of life almost vanishes! When He! Approaching and stumbling towards them!! He is looking with his eye in their face! And our heroine and the fairy fall to the ground!

...
But the mythical Legend of Ancary is somehow connected too with the pilgrimage of the heroes in the story of Ryborandia, and not only with them. Everything that happens here in Ancary extends to other times, far beyond the eternal night, which is the Most Terrible Phenomenon and magic ever! The story of the Black Moons is so big and old that no one remembers it! Who knows if they'll even end up happily?? Or will the local Heroes of Ancary really need help from others from other "sagas" as well? Of this ancient world and time?

CZ ukázka

ENG trailer

// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie // *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, ®© Vyhrazena a Chráněna //
// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy // *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, ®© Reserved & Protected //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!