I. KNIHA
ZROZENÍ VĚDMY

První díl celé Mýtické Legendy o Ancary, která je ale i propojená nějak s poutí hrdinů v Ryborandii, ale nejen jen s nimi. Vše co se zde v Ancary odehrává, zasahuje i do jiných časů. Příběh Černých Měsíců je totiž Tak velký, že kdo ví,... skončí tu vůbec šťastně? Nebo opravdu budou zdejší Hrdinové Bluuren, potřebovat pomoc i od ostatních?

Zde ale na začátku, se probouzíme s první hrdinkou, budoucí vědmou, Raybeam, někde úplně nikdo neví z počátku kde to vlastně jsme. ...Všude kolem černý les, tiché zvuky noční přírody a sem tam zavytí nějakého temného tvora v dáli. Strach pohlcuje krajinu i hrdinku samotnou a ona se vydává na svoji cestu. ...Nebude dlouho trvat a potká se s malinkou vílou Sniu.

BOOK .I
BIRTH OF THE FORTUNE TELLER

The first part of the entire Mythical Legend of Ancary, which is somehow connected with the heroes' pilgrimage in Ryborandia, but not only with them. Everything that happens here in Ancary reaches back to other times. The story of the Black Moons is so big that who knows... will it even end happily? Or will the local Heroes of Bluuren really need help from others?

But here at the beginning, we wake up with the first heroine, future the fortune teller, Raybeam, somewhere no one knows from the beginning where we actually are. ...Black forest all around, quiet sounds of night nature and here and there the howl of some dark creature in the distance. Fear engulfs the landscape and the heroine herself, and she sets out on her journey. ...It won't be long before he meets the tiny fairy Sniu.

CZ ukázka

ENG trailer

Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie / *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, Vyhrazena a Chráněna //
Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy / *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, Reserved & Protected  //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!