II. KNIHA
ČERVENÁ RYBORANDIE

Příběh, který je až někde v Červené Ryborandii. Někde úplně jinde, jež obyčejní Mokří Ryboraňdané znají. ...

Málo kdo ví že vůbec existuje, přesto že si je s Mokrou Ryborandií tak blízký. ...A zde začíná vyprávění u mladé hrdinky Evy, která se rozhodla, že se stane tou největší závodnicí celého známého světa, jak ji také inspiroval její hrdina z dětství. Sama avšak netuší, že se její hlavní, jí vlastní schopnosti, teprve začínají probouzet. Kdo by si pomyslel, že právě ona, je tou ... ... .

A jak už to v takových příbězích bývá, tak i tato Kniha je svým způsobem také Prvním Dílem. Jeden se hlavní cestou odehrává v Mokré Ryborandii kolem Fialového Orbu, a Druhý zde v Červené u Evy a jejích přátel ...Zde si svůj začátek můžete také vybrat, podobně jak tomu bylo v příběhu Ancary, pokuď víte.

A Tak buď začněte u Daniela, nebo rovnou Tady, S Evou a Červenou Ryborandií!

II. BOOK
RED RYBORANDIA

A story that is somewhere in Red Ryborandia. Somewhere completely different that ordinary Wet Ryborandians know. ...

Few people know that it even exists, despite the fact that it is so close to Wet Ryborandia. ...And here the story begins with the young heroine Eva, who has decided to become the greatest racer in the entire known world, as she was also inspired by her childhood hero. However, she herself has no idea that her main, her own abilities are just starting wake up to manifest themselves. Who would have thought just that she the is ... ... .

And as it happens in such stories, so this Book is in a way also the First Part. One takes place on the main way in Wet Ryborandia around The Purple Orb, and the Second one here in Red with Eva and her friends...Here you can also choose your beginning, similar to how it was in Ancary story, if you know.

So either start with Daniel, or right Here, with Eva and Red Ryborandia!

CZ ukázka

ENG trailer

// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Spisovatel Dračí Fantazie // *Všechna práva psaní ®ANCARY ®RYBORANDIA ®Vínová Doba, ®© Vyhrazena a Chráněna //
// ®© Daniel Artuš Lorenc Fux - Writer of Dragon Fantasy // *All Rights of Writing 
®ANCARY ®RYBORANDIA ®Wine Age, ®© Reserved & Protected //
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!